"receive blows" — Słownik kolokacji angielskich

receive blows kolokacja
Popularniejsza odmiana: receive a blow
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odbierz ciosy
  1. receive czasownik + blow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was almost as if I had received a blow to the heart.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo