Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"big" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

big przymiotnik

big + rzeczownik
Kolokacji: 1822
big problem • big deal • big hit • big difference • big game • big business • big question • Big Brother • big change • big issue • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
4. big hit = duży przebój big hit
8. big business = duże firmy, o wysokim wpływie na rynek big business
12. big issue = wielka kwestia big issue
13. big band = big band (duży zespół muzyczny) big band
14. big picture = szersza perspektywa, szerszy punkt widzenia, pełny obraz big picture
15. big fan = duży fan big fan
16. big challenge = wielkie wyzwanie big challenge
18. big screen = duży ekran (kino) big screen
19. big star = duża gwiazda big star
20. big event = wielkie wydarzenie big event
21. big one = tysiąc dolarów big one
22. big break = fart, szczęśliwy zbieg okoliczności big break
23. big guy = duży facet big guy
24. big play = wielka gra big play
25. big bank = duży bank big bank
26. big surprise = wielka niespodzianka big surprise
28. big boy = duży chłopiec big boy
29. big story = duża historia big story
30. big step = duży krok big step
31. big impact = duży wpływ big impact
32. big winner = duży zwycięzca big winner
33. big fish = gruba ryba, osoba wpływowa big fish
34. big concern = wielki niepokój big concern
35. big gun = ważna osoba w organizacji big gun
36. big shot = gruba ryba, szycha big shot
37. big trouble = poważne kłopoty big trouble
38. big threat = duża groźba big threat
39. big chunk = duży kawał big chunk
40. big hole = duża dziura big hole
41. big gain = duży przyrost big gain
43. big piece = duży kawałek big piece
44. big factor = wielki czynnik big factor
45. big loser = duży przegrywający big loser
46. big smile = wielki uśmiech big smile
47. big crowd = duży tłum big crowd
48. big advantage = duża przewaga, spora przewaga big advantage
49. big cat = duży kot (np. lew, tygrys) big cat
50. big bang = Wielki Wybuch big bang
51. big buck = duży kozioł big buck
52. big toe = duży palec, paluch (u nogi) big toe
53. big drop = duża kropla big drop
54. big seller = duży sprzedawca big seller
55. Big Apple = Nowy Jork Big Apple
56. big fight = wielka walka big fight
57. big dog = duży pies big dog
58. big obstacle = wielka przeszkoda big obstacle
59. big rival = duży rywal big rival
60. big jump = wielki skok big jump
61. big sister = starsza siostra big sister
63. big bird = duży ptak big bird
65. big prize = duża nagroda big prize
66. big employer = duży pracodawca big employer
67. big spender = osoba rozrzutna w wydawaniu pieniędzy big spender
68. big profit = duży zysk big profit
69. big improvement = duża poprawa big improvement
70. big draw = wielki remis big draw
71. big contributor = duży ofiarodawca big contributor
72. big boost = duży wzrost big boost
73. big grin = wielki uśmiech big grin
74. big wave = wielka fala big wave
75. big retailer = duży detalista big retailer
76. big push = duże pchnięcie big push
77. big fear = wielki strach big fear
78. big wheel = diabelski młyn big wheel
79. big worry = wielki niepokój big worry
80. big secret = duża tajemnica big secret
81. big stake = duży słupek big stake
82. big splash = duży plusk big splash
83. big donor = duży dawca big donor
84. big shareholder = duży udziałowiec big shareholder
85. big carrier = duży nosiciel big carrier
86. big pot = gruba ryba, szycha big pot
87. big hurdle = duży płotek big hurdle
88. Big Mac = kanapka Big Mac z McDonald's Big Mac
89. big lie = duże kłamstwo big lie
90. big blow = wielki cios big blow
91. big supporter = duży zwolennik big supporter
92. big competitor = duży konkurent big competitor
93. big leap = wielki skok big leap
94. big bet = duży zakład big bet
95. big laugh = duży śmiech big laugh
96. big tent = szerokie spektrum polityczne, szeroki front polityczny big tent
97. big stick = siła (zwłaszcza polityczna lub wojskowa) wykorzystywana przez rząd big stick
98. big deficit = duży deficyt big deficit
99. big bear = duży niedźwiedź big bear
100. big airline = duża linia lotnicza big airline
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 250
czasownik + big
Kolokacji: 21
grow big • get bigger • look big • think big • win big • ...
przysłówek + big
Kolokacji: 26
pretty big • far bigger • slightly bigger • awfully big • fairly big • ...
big + przyimek
Kolokacji: 13
big for • big on • big in • big with • big of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.