ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"big obstacle" — Słownik kolokacji angielskich

big obstacle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielka przeszkoda
  1. big przymiotnik + obstacle rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "In too many cases the first and biggest obstacle has been the Administration," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo