"beach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beach rzeczownik

rzeczownik + beach
Kolokacji: 134
Palm Beach • Miami Beach • Virginia Beach • Newport Beach • sand beach • South Beach • Brighton Beach • Howard Beach • ...
beach + rzeczownik
Kolokacji: 115
Beach Boy • beach house • beach resort • beach volleyball • beach ball • beach area • beach club • beach party • beach town • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. Beach Boy = Plażowy Chłopiec Beach Boy
3. beach resort = nadmorska miejscowość wypoczynkowa beach resort
4. beach volleyball = siatkówka plażowa (gra sportowa) beach volleyball
5. beach ball = piłka plażowa (dmuchana) beach ball
6. beach area = plażowy obszar beach area
7. beach club = plażowy klub beach club
8. beach party = przyjęcie na plaży beach party
9. Palm Beach County = Plażowe Hrabstwo palmowe Palm Beach County
10. beach town = plażowe miasto beach town
11. beach erosion = plażowa erozja beach erosion
12. Beach Road = Plażowa Droga Beach Road
13. beach chair = leżak beach chair
14. beach sand = plażowy piasek beach sand
15. beach towel = ręcznik plażowy beach towel
16. beach community = plażowa społeczność beach community
17. beach scene = scena na plaży beach scene
18. beach bar = bar na plaży beach bar
19. Palm Beach Garden = Plażowy Ogród palmowy Palm Beach Garden
  • Palm Beach Gardens and Boca do have much in common.
  • From there, it's a 20- to 30-minute drive north to Palm Beach Gardens.
  • Reardon has had a residence in Palm Beach Gardens for more than 20 years.
  • It should also be noted she lives in Palm Beach Gardens, Florida.
  • As of the 2010 census Palm Beach Gardens had a population of 48,452.
  • Her mother is an interior designer in Boston and Palm Beach Gardens.
  • She is currently through to the final of the $25,000 event in Palm Beach Gardens, Florida.
  • He was 75 years old and lived in Palm Beach Gardens.
  • Not long ago the fund won an employment discrimination case against the city of Palm Beach Gardens in Florida.
  • A public middle school in Palm Beach Gardens also bears his name.
21. beach umbrella = parasol plażowy beach umbrella
22. Beach Game = Gra na plaży Beach Game
23. beach hut = kabina plażowa beach hut
24. Beach Haven = Plażowe Schronienie Beach Haven
25. beach bum = miłośnik plażowania beach bum
26. beach hotel = plażowy hotel beach hotel
beach + czasownik
Kolokacji: 19
Mr. Beach says • beach stretches • beach makes • beach offers • beach looks • ...
czasownik + beach
Kolokacji: 29
include beaches • born in Beach • wash up on the beach • know for one's beaches • overlook the beach • ...
przymiotnik + beach
Kolokacji: 125
sandy beach • Long Beach • beautiful beach • private beach • white beach • public beach • small beach • popular beach • best beach • ...
przyimek + beach
Kolokacji: 24
with beaches • in Long Beach • onto the beach • along the beach • down the beach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.