"beach community" — Słownik kolokacji angielskich

beach community kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowa społeczność
  1. beach rzeczownik + community rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Over 13,000 residents call this small beach community their home.

powered by  eTutor logo