PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Beach Game" — Słownik kolokacji angielskich

Beach Game kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Gra na plaży
  1. beach rzeczownik + game rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A total of eight countries participated at the 2011 South Asian Beach Games.

    Podobne kolokacje: