ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"beach erosion" — Słownik kolokacji angielskich

beach erosion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowa erozja
  1. beach rzeczownik + erosion rzeczownik
    Silna kolokacja

    Some areas in the state also experienced major beach erosion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo