BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"beach scene" — Słownik kolokacji angielskich

beach scene kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): scena na plaży
  1. beach rzeczownik + scene rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The holo was a beach scene of mother and children.

powered by  eTutor logo