"Beach erosion" — Słownik kolokacji angielskich

Beach erosion kolokacja
Popularniejsza odmiana: beach erosion
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plażowa erozja
  1. beach rzeczownik + erosion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some areas in the state also experienced major beach erosion.

    Podobne kolokacje: