PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Beach Haven" — Słownik kolokacji angielskich

Beach Haven kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plażowe Schronienie
 1. beach rzeczownik + Haven rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  They go to the bars in Beach Haven and knock back $2.50 glasses of wine.

  Podobne kolokacje:
 2. beach rzeczownik + haven rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  They go to the bars in Beach Haven and knock back $2.50 glasses of wine.

  Podobne kolokacje: