PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"Beach Road" — Słownik kolokacji angielskich

Beach Road kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plażowa Droga
  1. beach rzeczownik + road rzeczownik
    Silna kolokacja

    Slowly it began to pace her along the beach road.

    Podobne kolokacje: