"absolutely" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

absolutely przysłówek

czasownik + absolutely
Kolokacji: 65
absolutely love • absolutely refuse • absolutely need • absolutely forbidden • absolutely required • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. absolutely love = całkowicie miłość absolutely love
  • The only thing he absolutely refused to do was Stop.
  • Another reason why I absolutely refuse to buy anything from the music industry.
  • But she absolutely refused to let him get away with it.
  • I absolutely refuse to do so; now or at any other time.
  • For me, 3.8mph is just short of running, and I absolutely refuse to run.
  • But she absolutely refuses to give up any more deep structure.
  • She absolutely refused to tell him where they were hidden.
  • The spirit has seen this coming, and he absolutely refuses to answer the question.
  • And this, of course, was what Arthur absolutely refused to do.
  • My wife refused absolutely to have anything more to do with me.
6. absolutely hate = całkowicie nie cierp absolutely hate
7. absolutely agree = całkowicie zgódź się absolutely agree
8. absolutely go = całkowicie pójdź absolutely go
9. absolutely know = całkowicie wiedz absolutely know
11. absolutely believe = całkowicie uwierz absolutely believe
12. absolutely committed = całkowicie oddany absolutely committed
absolutely + przymiotnik
Kolokacji: 199
absolutely necessary • absolutely certain • absolutely sure • absolutely essential • absolutely right • absolutely clear • absolutely true • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.