"absolutely forbid" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely forbid kolokacja
Popularniejsza odmiana: absolutely forbidden
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie zakaż
  1. forbid czasownik + absolutely przysłówek
    Luźna kolokacja

    She'd been absolutely forbidden to go outside at the School.

powered by  eTutor logo