"absolutely hate" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely hate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie nie cierp
  1. hate czasownik + absolutely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    We don't absolutely hate the dress but it sure is unique.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo