"absolutely forbidden" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie zakazany
  1. forbid czasownik + absolutely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    She'd been absolutely forbidden to go outside at the School.

powered by  eTutor logo