TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"sound to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sound to" po angielsku

obrazek do "sound" po polsku
rzeczownik
 1. dźwięk [policzalny lub niepoliczalny]
  She didn't make a sound. (Ona nie wydała żadnego dźwięku.)
  The engine was making a strange sound. (Silnik wydawał dziwny dźwięk.)
  link synonim: noise
 2. odgłosy, szum (morza, fal)
  I like the sound of the sea. (Lubię szum morza.)
 3. dźwięk (nadawany w radio, telewizji) [niepoliczalny]
  The sound is very unclear, so I can't hear what they are saying. (Dźwięk jest bardzo niewyraźny, więc nie słyszę co mówią.)
 4. głośność
  Could you turn down the sound, please? (Czy mogłabyś ściszyć dźwięk?)
  Is this the maximum sound? (Czy to jest maksymalna głośność?)
 5. brzmienie (np. jakiegoś zespołu) [policzalny lub niepoliczalny]
  I really like the sound of their new album. (Naprawdę podoba mi się brzmienie ich nowego albumu.)
  The sound of this band is really unique. (Brzmienie tego zespołu jest naprawdę niepowtarzalne.)
 6. cieśnina [policzalny]
  They say this sound is haunted by sailors' ghosts. (Powiadają, że ta cieśnina jest nawiedzona przed duchy żeglarzy.)
 7. głoska, dźwięk [policzalny]
  How do you pronounce the "th" sound? (Jak wymawia się dźwięk "th"?)
  This sound is voiced. (Ten dźwięk jest dźwięczny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. brzmieć, wydawać się (np. o pomyśle) [nieprzechodni]
  That sounds great! (To brzmi świetnie!)
  She didn't sound very enthusiastic. (Ona nie brzmiała zbyt entuzjastycznie.)
  It sounded almost like a sigh. (To zabrzmiało prawie jak westchnienie.)
  You sound angry, what happened? (Wydajesz się zły, co się stało?)
  She sounded worried when I called her. (Wydawała się zmartwiona, kiedy do niej zadzwoniłem.)
 2. brzmieć (o dźwięku) [nieprzechodni]
  Your new song sounds great! (Twoja nowa piosenka brzmi świetnie!)
  Her voice sounds like a dying cat. (Jej głos brzmi jak umierający kot.)
 3. zdawać się (o kimś, wnioskując z jego głosu, np. zdawać się smutnym) [nieprzechodni]
  You sound very sad. (Brzmisz bardzo smutno.)
  She sounded really happy, I think she's in love. (Ona zdawała się bardzo szczęśliwa, myślę, że jest zakochana.)
 4. przestrzegać, sygnalizować [przechodni]
 5. rozlegać się, zabrzmieć [przechodni/nieprzechodni]
  A loud shout sounded in the forest but we couldn't see anyone. (Głośny krzyk rozległ się w lesie, ale nikogo nie mogliśmy dostrzec.)
  He fell asleep as soon as the first notes sounded. (On zasnął zaraz po tym, jak zabrzmiały pierwsze dźwięki.)
 6. wymówić, wypowiedzieć termin techniczny [przechodni/nieprzechodni]
  She sounded the word carefully. (Ona wymówiła to słowo ostrożnie.)
  Don't be afraid to sound your wish. (Nie bój się wypowiedzieć swojego życzenia.)
 7. wysondować głębokość termin techniczny [przechodni]
  He knows how to sound this lake. (On wie, jak wysondować głębokość tego jeziora.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. rozsądny, logiczny
  The book is full of sound advice. (Książka jest pełna rozsądnych rad.)
  It was a sound argument, you convinced me. (To był logiczny argument, przekonałeś mnie.)
  link synonim: sensible
 2. solidny, godny zaufania (np. pracownik, fachowiec)  BrE
  Peter is a sound worker, you can trust him. (Peter to solidny pracownik, możesz mu zaufać.)
  He's a sound worker that you can rely on. (On jest solidnym pracownikiem, na którym można polegać.)
 3. staranny, skrupulatny
  You can assign him to this task, he's very sound. (Możesz wyznaczyć go do tego zadania, jest bardzo staranny.)
  He's a very sound worker, I'm really glad I hired him. (On jest bardzo skrupulatnym pracownikiem, cieszę się, że go zatrudniłem.)
 4. w dobrej kondycji
  in good condition; intact; not damaged
  The car is sound, I think you should buy it. (Samochód jest w dobrej kondycji, uważam, że powinieneś go kupić.)
  My phone is sound, I can still sell it with a profit. (Mój telefon jest w dobrej kondycji, wciąż mogę go sprzedać z zyskiem.)
 5. zdrowy
  Yes, she is safe and sound. (Tak, jest cała i zdrowa.)
  Don't worry about your son, I'm sure he's sound and happy. (Nie martw się o swojego syna, jestem pewny, że jest zdrowy i szczęśliwy.)
 6. głęboki, mocny (np. sen)
  It's impossible to wake her from her sound sleep. (To jest niemożliwe, aby ją wybudzić z głębokiego snu.)
  I wish I had a sound sleep. (Żałuję, że nie mam głębokiego snu.)
 7. mający duże szanse powodzenia, stabilny (finansowo)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"sound to" — Słownik kolokacji angielskich

sound to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brzmieć aby
 1. sound czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  I can't answer your question did not sound like No to him.

  Podobne kolokacje: