"sound from" — Słownik kolokacji angielskich

sound from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brzmieć z
  1. sound czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    A second later, another report sounded from the house front.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo