"roads" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "roads" po angielsku

roads **

rzeczownik
 1. drogi [PLURAL]
  The roads in Poland are in bad shape. (Drogi w Polsce są w złym stanie.)
  There are far too many accidents on European roads. (Na europejskich drogach dochodzi do zbyt wielu wypadków.)
Road - Wikipedia
rzeczownik
 1. droga [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Which road do we take? (Którą drogą pojedziemy?)
  He kept his eyes on the road. (On uważnie patrzył na drogę.)
  This road is in very bad condition. (Ta droga jest w bardzo złym stanie.)
 2. ulica [COUNTABLE]
  The roads in the city are very crowded. (Ulice w mieście są bardzo zatłoczone.)
  Go down the road and turn left. (Idź w dół ulicy i skręć w lewo.)
  link synonim: street
 3. droga (przenośnie, np. droga do celu) [COUNTABLE]
  The road to championship was a hard one. (Droga do mistrzostwa była ciężka.)
  My road to success wasn't easy but I did my best. (Droga do sukcesu nie była łatwa, ale robiłem co mogłem.)

Powiązane zwroty — "roads"

rzeczownik
Road , Rd (skrót) = ulica (w adresie)
road trip = wycieczka, podróż (np. samochodem, autobusem) +1 znaczenie
road map , także: roadmap = mapa drogowa +1 znaczenie
paved road = droga bita (droga o utwardzonej - kamiennej lub żwirowej - powierzchni)
open road = wolna droga (bez ruchu samochodowego)
Silk Road = Jedwabny szlak (dawna droga handlowa)
rolling highway , rolling road = Rollende Landstraße, RoLa (transport intemodalny)
road rage , także: roadrage = agresja drogowa (zachowanie się kierowców na drodze)
przymiotnik
przysłówek
on the road = w drodze +1 znaczenie
by road = drogą lądową (samochodem)
idiom

powered by  eTutor logo