droga

road

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Which road do we take? = Którą drogą pojedziemy?