"główna droga" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "główna droga" po polsku

główna droga

Classification: Main Road
rzeczownik
 1. main road  
  Wait for me up on the main road. (Zaczekaj na mnie na głównej drodze.)
  He waved goodbye to me and headed to the main road. (On pomachał mi na do widzenia i skierował się na główną drogę.)
 2. artery , *
  • główna droga, arteria
   The city's main water artery goes under this street. (Główna arteria wody w tym mieście przechodzi pod tą ulicą.)
 3. drag ***
przymiotnik
 1. high road   old-fashioned

Powiązane zwroty — "główna droga"

rzeczownik
droga główna = major road +1 znaczenie
przymiotnik

"główna droga" — Słownik kolokacji angielskich

main road kolokacja
 1. main przymiotnik + road rzeczownik = główna droga
  Bardzo silna kolokacja

  I'd take the main road and risk getting run over by a car instead.

  Podobne kolokacje:
high road kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna droga
 1. high przymiotnik + road rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  And I thought of what you said about the high road.

  Podobne kolokacje:
main way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna droga
 1. main przymiotnik + way rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Industry is the main way countries bring in the money they need for food, education and health.

  Podobne kolokacje:
major way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna droga
 1. major przymiotnik + way rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  The next year, she made up for it in a major way.

  Podobne kolokacje:
main path kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna droga
 1. main przymiotnik + path rzeczownik
  Silna kolokacja

  I spent a lot of energy guiding him back to the main path.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo