BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"płatna autostrada" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "płatna autostrada" po polsku

płatna autostrada

of Houston's toll roads.
rzeczownik
 1. toll road , turnpike American English , pike American English * , tollway American English
  • płatna droga, płatna autostrada
   There are always a lot of cars on the Pennsylvania Turnpike. (Zawsze jest dużo samochodów na płatnej autostradzie Pennsylvania.)
   The motel was on Route 206, not far from the turnpike entrance. (Motel był przy drodze numer 206, niedaleko od wjazdu na płatną autostradę.)

"płatna autostrada" — Słownik kolokacji angielskich

toll road kolokacja
 1. toll rzeczownik + road rzeczownik = płatna droga, płatna autostrada
  Bardzo silna kolokacja

  We all know they couldn't have been more than three hours behind us on the toll road.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo