BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"wąska droga" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wąska droga" po polsku

"wąska droga" — Słownik kolokacji angielskich

narrow road kolokacja
 1. narrow przymiotnik + road rzeczownik = wąska droga
  Bardzo silna kolokacja

  Walk until you see a narrow road on your left.

  Podobne kolokacje:
narrow path kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wąska droga
 1. narrow przymiotnik + path rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  The back way led to a narrow path and a small gate in the wall.

  Podobne kolokacje:
narrow way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wąska droga
 1. narrow przymiotnik + way rzeczownik
  Silna kolokacja

  Glancing around, I saw a narrow way where we might go.

  Podobne kolokacje:
narrow pathway kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wąska droga
 1. narrow przymiotnik + pathway rzeczownik
  Luźna kolokacja

  He ran back behind the house - that dark, narrow, south pathway.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo