TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"przestraszony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przestraszony" po polsku

przestraszony

obrazek do "scared" po polsku obrazek do "frightened" po polsku
przymiotnik
 1. afraid ***
  • przestraszony, wystraszony, pełen obaw
   He was afraid. (On był wystraszony.)
   It's just a film, don't be afraid. (To tylko film, nie bądź przestraszony.)
   link synonimy: scared, feart
   zobacz także: fear
 2. scared **
  • wystraszony, przestraszony
   I was scared at first. (Na początku byłem wystraszony.)
   I just love the look on your face when you are scared! (Kocham wyraz twojej twarzy, kiedy jesteś przestraszony!)
   link synonimy: frightened, afraid
 3. frightened *
  • przerażony, przestraszony
   I saw a frightened girl in the woods. (Widziałem przerażoną dziewczynę w lesie.)
   I'm too frightened to tell him the truth. (Jestem zbyt przerażona, by powiedzieć mu prawdę.)
   link synonim: scared
   zobacz także: fear
 4. fearful *
 5. startled
 6. hunted  
 7. intimidated
  • onieśmielony, przestraszony
   Have you ever felt intimidated by a woman? (Czy kiedyś czułeś się onieśmielony przez kobietę?)
 8. cowed
 9. pavid
 10. trepid , także: trepidant
 11. feart ScoE
idiom
 1. in a blue funk
czasownik
 1. threaten ***
  • grozić, straszyć [przechodni]
   They threatened to kill my family. (Oni grozili, że zabiją moją rodzinę.)
   Don't threaten me, I'm not scared. (Nie strasz mnie, nie boję się.)
   You threatened her right in front of me. (Groziłeś jej przy mnie.)
   Some guys threatened him but then let him go. (Jacyś faceci grozili mu, ale potem go puścili.)
   He never threatened her before she dumped him. (On nigdy jej nie groził, zanim go nie rzuciła.)
 2. cow **
  • straszyć, zastraszyć
   I know that you want to cow my wife but I won't let you do that. (Wiem, że chcesz zastraszyć moją żonę, ale nie pozwolę ci na to.)
   My sister couldn't sleep because her boyfriend cowed her. (Moja siostra nie mogła spać, bo jej chłopak ją postraszył.)
   The bully cowed a little boy. (Łobuz zastraszył małego chłopca.)
 3. haunt **
 4. gally dialekt  
  Stop gallying me! (Przestań mnie straszyć.)
 5. hant
phrasal verb
 1. creep someone out
Looking for Money? These 4 Things Will Scare Investors Away | Bplans
czasownik
 1. scare **
  • przestraszyć (kogoś), straszyć (kogoś) [przechodni]
   So what, now's the part where you try to scare me? (Więc co, teraz część, w której starasz się mnie przestraszyć?)
   Are you trying to scare me? (Próbujesz mnie przestraszyć?)
   My older siblings used to scare me when I was a child. (Moje starsze rodzeństwo straszyło mnie, kiedy byłem dzieckiem.)
   He sent some thugs here to scare me. (On wysłał tutaj jakichś zbirów, żeby mnie przestraszyć.)
   Sorry, I didn't mean to scare you. (Przepraszam, nie miałem zamiaru cię przestraszyć.)
 2. startle *
 3. spook
 4. gast
czasownik
 1. frighten somebody *
  • przestraszyć kogoś, przerazić kogoś
   She frightened me when she screamed. (Ona mnie przestraszyła, kiedy krzyknęła.)
   His sister frightened him when she jumped from behind the doors. (Jego siostra go przestraszyła, kiedy wyskoczyła zza drzwi.)
 2. give somebody a scare
  • przestraszyć kogoś, wystraszyć kogoś
   Don't scream like that! You gave me a scare. (Nie krzycz tak! Przestraszyłeś mnie.)
   A man appeared out of nowhere and gave the girl a scare. (Mężczyzna pojawił się znikąd i wystraszył dziewczynę.)
 3. give somebody a turn   przestarzale
idiom
 1. make somebody's flesh creep  
 2. give somebody a jump  
 3. strike a chill into somebody
 4. scare the hell pants out of somebody
 1. give somebody a fright  

Powiązane zwroty — "przestraszony"

rzeczownik
strach = fear +5 znaczeń
przymiotnik
straszny = terrible +22 znaczenia
przysłówek
strasznie = terribly +14 znaczeń
czasownik
phrasal verb
idiom