BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"wystraszony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wystraszony" po polsku

wystraszony

przymiotnik
 1. scared **
  • wystraszony, przestraszony
   I was scared at first. (Na początku byłem wystraszony.)
   I just love the look on your face when you are scared! (Kocham wyraz twojej twarzy, kiedy jesteś przestraszony!)
   link synonimy: frightened, afraid
 2. afraid ***
  • przestraszony, wystraszony, pełen obaw
   He was afraid. (On był wystraszony.)
   It's just a film, don't be afraid. (To tylko film, nie bądź przestraszony.)
   link synonim: scared
   zobacz także: fear
 3. funky
 4. windy *
rzeczownik
 1. funkiness
czasownik
 1. frighten *  
czasownik
 1. spook somebody   informal
  Don't spook my son; I don't want him to cry again. (Nie wystrasz mojego syna; nie chcę, żeby znowu płakał.)
 2. give somebody a scare
  • przestraszyć kogoś, wystraszyć kogoś
   Don't scream like that! You gave me a scare. (Nie krzycz tak! Przestraszyłeś mnie.)
   A man appeared out of nowhere and gave the girl a scare. (Mężczyzna pojawił się znikąd i wystraszył dziewczynę.)
 3. give somebody the shits Australian English slang  
idiom
 1. make somebody's hair stand on end
 1. frighten somebody out of something
czasownik
 1. chicken *** , chicken out
  • stchórzyć, wystraszyć się
   I'll go there with you but promise me you won't chicken out. (Pójdę tam z tobą, ale obiecaj mi, że nie stchórzysz.)
   He wanted to touch the lion but then he chickened out. (Chciał dotknąć lwa, ale potem się wystraszył.)
   link synonim: wuss out
 2. get a scare
 3. be running scared
idiom
 1. run scared
  • spanikować, wystraszyć się
   He ran scared and forgot the entire poem. (On spanikował i zapomniał cały wiersz.)
   Don't run scared when you will see the audience because they are not going to eat you. (Nie panikuj kiedy zobaczysz widownię, ponieważ cię nie zjedzą.)
 2. go hot and cold
phrasal verb
 1. bottle out
 2. schiz out

powered by  eTutor logo