BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"pracownicy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pracownicy" po polsku

pracownicy

rzeczownik
 1. staff ****
 2. personnel ***
 3. workforce * , także: work force *
  • siła robocza, pracownicy, liczba zatrudnionych [SINGULAR]
   employees, staff in general
   We can only maintain a competitive edge if our workforce has the right training. (Tylko jeśli nasza siła robocza otrzyma właściwe szkolenia, będziemy w stanie zachować konkurencyjność.)
   The recent crisis has thinned our workforce significantly. (Ostatni kryzys znacznie uszczuplił naszą siłę roboczą.)
   In the west of Ireland, around 70% of the work force are employed by small and medium-sized enterprises. (W zachodniej części Irlandii małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniają około 70% siły roboczej.)
 4. workfolk   [PLURAL]
Alberta Foreign Worker Recruitment Specialists | Alberta ...
rzeczownik
 1. worker , *****
rzeczownik
 1. employee ****
 2. staff member *
  • członek kadry, pracownik [COUNTABLE]
   You're the only staff member not to have completed his 24-hour mandatory service. (Jesteś jedynym pracownikiem, który nie wykonał swojej obowiązkowej 24-godzinnej służby.)
 3. staffer *   American English [COUNTABLE]
  I need every staffer on duty. (Potrzebuję każdego pracownika na służbie.)
 4. operative
  • pracownik, tajny agent
   We have a report from our operatives in Russia. (Dostaliśmy raport od naszych tajnych agentów w Rosji.)
   You are our most prized operative. (Jest pan naszym najcenniejszym pracownikiem.)
 5. workman
  • pracownik (fizyczny), robotnik
   He is a workman at the construction site. (On jest pracownikiem na budowie.)
 6. jobholder , job holder

Powiązane zwroty — "pracownicy"

rzeczownik
czasownik
inne
przymiotnik
pracowity = busy +2 znaczenia
skrupulatny (pracownik) = thorough , także: thoro informal
szeregowy (np. pracownicy, członkowie organizacji) = rank and file
przysłówek
pracowicie = diligently +2 znaczenia
phrasal verb

"pracownicy" — Słownik kolokacji angielskich

work force kolokacja
 1. work rzeczownik + force rzeczownik = siła robocza, pracownicy, liczba zatrudnionych
  Bardzo silna kolokacja

  We women are not just another class of the work force.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo