BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"work" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

work rzeczownik

rzeczownik + work
Kolokacji: 300
restoration work • charity work • volunteer work • detective work • repair work • renovation work • course work • construction work • ...
work + rzeczownik
Kolokacji: 112
work force • work ethic • work environment • work schedule • work stoppage • work permit • work habit • work surface • work clothes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
1. work force = siła robocza, pracownicy, liczba zatrudnionych work force
  • We women are not just another class of the work force.
  • At the same time, the new systems will have a big effect on the American work force.
  • She has not been able to find a job nearly as good since trying to return to the work force.
  • But the number of people outside the work force is well above the national average.
  • The company has cut its work force by 166, to 812.
  • He says his work force is more like a team or a family.
  • And four out of five women in the work force will probably have children during their working lives.
  • Its work force was quickly cut to 850 from 1,200.
  • The company lost nearly $2.5 billion from 1989 to 1991, and has cut more than half of its work force since 1988.
  • However, the average age of the work force is about 48.
2. work ethic = etyka pracy work ethic
3. work environment = środowisko pracy work environment
4. work schedule = plan pracy work schedule
5. work permit = pozwolenie na pracę work permit
6. work stoppage = wstrzymanie pracy (w ramach protestu) work stoppage
7. work surface = powierzchnia robocza (np. stołu kuchennego) work surface
8. work habit = zwyczaj roboczy work habit
9. work crew = załoga robocza work crew
10. work clothes = ubranie robocze work clothes
11. work experience = staż zawodowy, praktyka zawodowa work experience
12. work station = stacja robocza work station
13. work hour = roboczogodzina, osobogodzina work hour
14. work rule = zasada robocza work rule
15. work space = przestrzeń robocza work space
16. work site = masaż biurowy work site
17. work area = obszar pracy work area
18. work place = miejsce pracy work place
19. work week = tydzień roboczy work week
20. work program = program roboczy work program
21. work day = dzień roboczy work day
22. work group = grupa robocza work group
23. work requirement = wymóg roboczy work requirement
24. work load = maksymalne obciążenie (przy przenoszeniu towaru) work load
25. work camp = młodzieżowy obóz pracy work camp
26. work visa = wiza pracownicza work visa
27. work boot = but roboczy work boot
28. work life = życie robocze work life
29. work shirt = koszula pracownicza work shirt
30. work table = stół roboczy work table
31. work assignment = zadanie robocze work assignment
32. work practice = staż zawodowy, praktyka zawodowa work practice
33. work party = przyjęcie robocze work party
34. work time = czas roboczy work time
35. work detail = zadanie w barakach work detail
36. work settlement = ośrodek pomocy społecznej roboczy work settlement
37. work history = historia zatrudnienia, przebieg zatrudnienia work history
38. work glove = rękawiczka robocza work glove
39. work activity = działalność robocza work activity
40. work unit = jednostka energii, jednostka pracy work unit
41. work colleague = kolega roboczy work colleague
42. work opportunity = okazja robocza work opportunity
work + czasownik
Kolokacji: 256
work progresses • work consists • work involves • work suggests • work remains • work focuses • work appears • work includes • ...
czasownik + work
Kolokacji: 469
resume work • commence work • seek work • find work • work titled • begin work • start work • undertake work • work entitled • ...
przymiotnik + work
Kolokacji: 625
hard work • social work • dirty work • pioneering work • literary work • seminal work • best-known work • charitable work • ...
przyimek + work
Kolokacji: 55
at work • after work • from work • of work • between work • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.