KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"narodzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "narodzenie" po polsku

narodzenie

rzeczownik
 1. geniture
czasownik
 1. yield ***
  • dawać, rodzić, dostarczać (np. plony, profity) [TRANSITIVE]
   My fields yielded high this year. (Moje pola dały wysokie plony w tym roku.)
   My company yields a lot of profit. (Moja firma daje dużo zysku.)
 2. generate ***
  • wywoływać, rodzić (np. emocje) [TRANSITIVE]
   Last attack generated the concern of city residents. (Ostatni atak wywołał niepokój mieszkańców miasta.)
   It's normal that public speaking may generate anxiety. (To normalne, że wystąpienia publiczne mogą wywoływać lęk.)
 3. produce *****
  • płodzić, rodzić [TRANSITIVE]
   Our lands produced a lot of crops this year. (Nasze ziemie spłodziły wiele plonów tego roku.)
   The crew has produced a lot of catchy slogans. (Ta ekipa spłodziła wiele chwytliwych haseł.)
 4. birth ***
  • rodzić (południowe Stany Zjednoczone) dialect
   She birthed her son last month. (Ona urodziła swojego syna w zeszłym miesiącu.)
   I'm going to birth twins. (Urodzę bliźnięta.)
 5. breed **
 6. bear , ****
  • urodzić, rodzić, powić (dziecko) formal [TRANSITIVE]
   She bore two healthy babies. (Ona urodziła dwoje zdrowych dzieci.)
   My biggest dream is to bear twins. (Moim największym marzeniem jest urodzić bliźnięta.)
   Czasownik "bear" w znaczeniu "rodzić", w III formie zamienia się w "born", nie "borne" np. "She was born in 1992".
 7. be in labour British English , be in labor American English
  • rodzić (dziecko)
   I was in labour for ten hours with my twins. (Moje bliźniaki rodziłam dziesięć godzin.)
 8. procreate
 9. have *****
  • rodzić (dziecko) [TRANSITIVE]
   The thought of having a baby was scary, but a little exciting too. (Myśl o urodzeniu dziecka była straszna, ale też nieco ekscytująca.)
 10. teem
 1. give birth *
  • rodzić, urodzić (np. dziecko)
   The doctor says she will give birth to a child next month. (Doktor mówi, że ona urodzi w przyszłym miesiącu.)
czasownik
 1. originate *

powered by  eTutor logo