"nacisnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nacisnąć" po polsku

nacisnąć

czasownik
 1. flick *
 2. jawbone
czasownik
 1. press *****
  • naciskać, przyciskać (klawisz) [TRANSITIVE]
   Press any key to continue. (Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować.)
   Press the "Delete" key to remove the data. (Naciśnij klawisz "Delete", aby usunąć dane.)
   Did you press the right key? (Czy nacisnąłeś odpowiedni klawisz?)
 2. pressure , ****
  • naciskać, zmuszać, przymuszać [TRANSITIVE]
   They pressured us into signing this contract. (Oni zmusili nas do podpisania tego kontraktu.)
   My mom pressured me into taking ballet classes. (Moja mama zmusiła mnie do chodzenia na lekcje baletu.)
 3. push ****
 4. thrust **
 5. prompt **   [INTRANSITIVE]
  "Can you say a little more?" she prompted. ("Możesz powiedzieć coś więcej?", naciskała.)
 6. crowd ****
  • naciskać, ponaglać (np. kogoś swoimi prośbami) American English [TRANSITIVE]
   Please don't crowd me. I am doing my best. (Proszę cię, nie ponaglaj mnie. Staram się jak najlepiej.)
   If you keep crowding me, I will definitely refuse. (Jeżeli będziesz mnie cały czas naciskał, na pewno odmówię.)
 7. depress
 8. pressurize , pressurise British English
 1. apply pressure , exert pressure
phrasal verb
 1. jam on

powered by  eTutor logo