"ścisnąć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ścisnąć się" po polsku

ścisnąć się

phrasal verb
 1. bunch up
czasownik
 1. squeeze **
  • ściskać, uścisnąć (np. tubkę, rękę) [TRANSITIVE]
   He squeezed her hands. (On uścisnął jej ręce.)
   She squeezed the water out of her blouse. (Ona wycisnęła wodę ze swojej bluzki.)
   I squeezed the tube of toothpaste. (Ścisnąłem tubkę pasty do zębów.)
 2. hug **
  • ściskać, przytulać, obejmować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   She hugged her husband and got on the train. (Ona uścisnęła męża i wsiadła do pociągu.)
   The child hugged the teddy bear to its chest. (Dziecko przytuliło misia do klatki piersiowej.)
   My mother hugged me so tight I lost my breath. (Moja matka objęła mnie tak mocno, że straciłem oddech.)
   I hugged her and kissed her. (Objąłem ją i pocałowałem.)
   link synonim: embrace
 3. grip **
  • ściskać, mocno chwytać, chwytać [TRANSITIVE]
   My mother gripped me and kissed on the forehead. (Moja matka chwyciła mnie mocno i pocałowała w czoło.)
   When Kate heard the news, she gripped his hand. (Kiedy Kate usłyszała wiadomości, ścisnęła jego rękę.)
 4. grasp **
 5. clutch **
 6. pinch *
 7. coop up
 8. inclip
 9. scrouge
 10. astringe
 11. enclasp
phrasal verb
 1. wring out
czasownik
 1. clench *
  • ściskać, ścisnąć, zaciskać, zacisnąć
   He clenched his fist as if he wanted to hit me. (On zacisnął pięść, jak gdyby chciał mnie uderzyć.)
   The man clenched his teeth so hard that he thought they would shatter. (Mężczyzna zacisnął zęby tak mocno, że bał się, że się pokruszą.)
   After her comment, he clenched his jaw. (Po jej komentarzu, on zacisnął szczękę.)
 2. clasp *
phrasal verb
 1. squeeze up  

powered by  eTutor logo