"mieć przewagę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć przewagę" po polsku

mieć przewagę

idiom
 1. have the edge  
  We have the edge over them and we will win that game. (Mamy nad nimi przewagę i wygramy ten mecz.)
  Don't worry, you have the edge over him but you have to stay focused. (Nie martw się, masz nad nim przewagę, ale musisz pozostać skupiony.)
  We have the edge over them. (My mamy przewagę nad nimi.)
  zobacz także: have the edge on somebody
 2. have the upper hand , gain the upper hand
 3. have a leg up on  
 4. the odds are in somebody's favour  
 5. have all the cards , hold all the cards
czasownik
 1. have an advantage , be at an advantage  
 2. be advantaged
 3. be in the ascendant
 4. overweigh
rzeczownik
 1. advantage ***
 2. start *****   [policzalny]
  The horse with the number "two" has a big start. (Koń z numerem "dwa" ma dużą przewagę.)
  I won the contest because I had a start. (Wygrałem konkurs, ponieważ miałem przewagę.)
 3. margin ** , także: margent dawne użycie
  • różnica, przewaga (np. punktów) [policzalny]
   Margin between 1st and 2nd place is only 14 points. (Różnica między pierwszym a drugim miejscem to tylko 14 punktów.)
 4. superiority *
  • przewaga (nad kimś, czymś), starszeństwo, wyższość [niepoliczalny]
   You've introduced this trial from a position of moral superiority. (Zaczynałeś ten proces z pozycji przewagi moralnej.)
   They have to prove their superiority every day. (Oni muszą udowadniać swoją wyższość każdego dnia.)
   link synonim: supremacy
   zobacz także: priority
 5. vantage
 6. prevalence *
 7. dominance *
  • przewaga (np. liczebna) [niepoliczalny]
   The idea of group rights is that no group has dominance over another. (Ideą praw grupowych jest to, że żadna grupa nie ma przewagi nad drugą.)
   link synonim: advantage
 8. supremacy
  • dominacja, przewaga [niepoliczalny]
   Once our enemy achieves supremacy, we have lost. (Jeżeli nasz wróg zdobędzie przewagę, spotka nas porażka.)
   There are constant fights for supremacy in this region. (W tym regionie mają cały czas miejsce potyczki o dominację.)
   link synonim: superiority
 9. mastery *
 10. cutting edge
 11. edge ****  
 12. preponderance , także: preponderancy
 13. predominance , także: predominancy
 14. ascendancy , także: ascendency , także: ascendance  
 15. bulge *   American English potocznie
  They seem to have a bulge, but we won't give up. (Wygląda na to, że oni mają przewagę, ale my się nie poddamy.)
 16. pre-eminence , także: preeminence
 17. outperformance
 18. prepotency , prepotence
 19. mastership
 20. gree
idiom
 1. whip hand  

powered by  eTutor logo