BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"przewaga" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przewaga" po polsku

przewaga

rzeczownik
 1. advantage ***
 2. start *****   [COUNTABLE]
  The horse with the number "two" has a big start. (Koń z numerem "dwa" ma dużą przewagę.)
  I won the contest because I had a start. (Wygrałem konkurs, ponieważ miałem przewagę.)
 3. margin ** , także: margent old use
  • różnica, przewaga (np. punktów) [COUNTABLE]
   Margin between 1st and 2nd place is only 14 points. (Różnica między pierwszym a drugim miejscem to tylko 14 punktów.)
 4. superiority *
  • przewaga (nad kimś, czymś), starszeństwo, wyższość [UNCOUNTABLE]
   You've introduced this trial from a position of moral superiority. (Zaczynałeś ten proces z pozycji przewagi moralnej.)
   They have to prove their superiority every day. (Oni muszą udowadniać swoją wyższość każdego dnia.)
   zobacz także: priority
 5. vantage
  • przewaga, korzystna pozycja
   We have a vantage of knowing that they are coming. (Mamy przewagę wiedzy o tym, że oni nadchodzą.)
 6. prevalence *
 7. dominance *
  • przewaga (np. liczebna) [UNCOUNTABLE]
   The idea of group rights is that no group has dominance over another. (Ideą praw grupowych jest to, że żadna grupa nie ma przewagi nad drugą.)
   link synonim: advantage
 8. supremacy
  • dominacja, przewaga [UNCOUNTABLE]
   Once our enemy achieves supremacy, we have lost. (Jeżeli nasz wróg zdobędzie przewagę, spotka nas porażka.)
   There are constant fights for supremacy in this region. (W tym regionie mają cały czas miejsce potyczki o dominację.)
 9. mastery *
  • panowanie, przewaga, władza [UNCOUNTABLE]
   Man's mastery over nature has always been just an illusion. (Panowanie człowieka nad naturą zawsze było tylko iluzją.)
 10. cutting edge
  • przewaga
  • przewaga (nad innymi)
 11. edge ****  
 12. preponderance , także: preponderancy
 13. predominance , także: predominancy
 14. ascendancy , także: ascendency , także: ascendance  
 15. bulge *   American English informal
  They seem to have a bulge, but we won't give up. (Wygląda na to, że oni mają przewagę, ale my się nie poddamy.)
 16. pre-eminence , także: preeminence
 17. outperformance
 18. prepotency , prepotence
 19. mastership
 20. gree
idiom
 1. whip hand  

Powiązane zwroty — "przewaga"

czasownik
ważyć = weigh , weigh up +4 znaczenia
przeważać = weight , także: Wt , także: wt. , także: wt British English +4 znaczenia
ważyć się = dare +1 znaczenie
przeważyć = overbalance +1 znaczenie
przysłówek
inne
phrasal verb
przymiotnik
przeważający = prevalent +4 znaczenia
rzeczownik
idiom

powered by  eTutor logo