"ważenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ważenie" po polsku

ważenie

rzeczownik
 1. weighing
  • ważenie (posiadanie określonej wagi)
  • ważenie, zważenie (do sprawdzenia wagi czegoś)
 2. weigh-in
  • ważenie (np. boksera, dżokeja)
 3. ponderation
  • ważenie (sprawdzanie wagi)
obrazek do "weigh" po polsku
czasownik
 1. weigh *** , weigh up
  • rozważać, porównywać, ważyć
   to consider
   She weighs the advantages and disadvantages of getting married. (Ona rozważa zalety i wady brania ślubu.)
   You should weigh up both options and choose the better one. (Powinieneś porównać obie opcje i wybrać tę bardziej korzystną.)
   I need some time to weigh your offer - I'll call you next week. (Potrzebuję trochę czasu, żeby rozważyć twoją propozycję - zadzwonię do ciebie w przyszłym tygodniu.)
 2. weigh ***
  • ważyć (mieć określoną wagę)
   It weighed 2 kg. (To ważyło 2 kg.)
   It only weighs 15 pounds. (To waży tylko 15 funtów.)
  • ważyć, zważyć (sprawdzić wagę czegoś) [przechodni]
   She weighed the fruit. (Ona zważyła owoc.)
   She weighs herself every day. (Ona codziennie się waży.)
 3. balance ****  
 4. mind *****
 5. heft  
czasownik
 1. dare **
 2. librate
idiom
 1. be in the balance
 2. be on a knife edge

powered by  eTutor logo