"dominance" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dominance" po angielsku

dominance *

rzeczownik
 1. dominacja, prymat (wyższość) [UNCOUNTABLE]
  Their grand strategy for global dominance is already being implemented. (Wielka strategia globalnej dominacji została wdrożona.)
  She had to establish her dominance in front of them. (Ona musiała ustanowić swą dominację nad nimi.)
 2. przewaga (np. liczebna) [UNCOUNTABLE]
  The idea of group rights is that no group has dominance over another. (Ideą praw grupowych jest to, że żadna grupa nie ma przewagi nad drugą.)
  link synonim: advantage
 3. dominacja (np. ekologiczna, biologiczna) [UNCOUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo