"prymat" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prymat" po polsku — Słownik angielsko-polski

prymat

rzeczownik
 1. dominance *
  • dominacja, prymat (wyższość) [UNCOUNTABLE]
   Their grand strategy for global dominance is already being implemented. (Wielka strategia globalnej dominacji została wdrożona.)
   She had to establish her dominance in front of them. (Ona musiała ustanowić swą dominację nad nimi.)
 2. primacy
 3. pre-eminence , także: preeminence