Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"przewyższanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przewyższanie" po polsku

czasownik
 1. better , *****
  • przewyższać (kogoś)
   I better him in almost every aspect. (Przewyższam go w prawie każdym aspekcie.)
   Don't worry, you better her in looks. (Nie martw się, przewyższasz ją w wyglądzie.)
 2. tower , ***  
  You tower her intellectually. (Przewyższasz ją intelektualnie.)
  My brother always towers me at everything. (Mój brat zawsze przewyższa mnie we wszystkim.)
 3. surpass *
 4. transcend *
 5. outperform
  • znacznie prześcignąć, pozostawić w tyle, przewyższać, osiągać lepsze wyniki
   to perform better than others, to surpass
   Girls outperform boys in my class. (Dziewczęta osiągają lepsze wyniki niż chłopcy w mojej klasie.)
   Our school outperformed yours last year. (Nasza szkoła pozostawiła w tyle twoją w tamtym roku.)
   This year, we outperform our competitors. (W tym roku osiągamy lepsze wyniki od naszej konkurencji.)
 6. outdo
 7. outstrip
 8. outbalance
 9. outmatch  
 10. overstride
 11. outrival
 12. outcompete
 13. outmaster
 14. overtop
 15. preponderate
czasownik
 1. top , *****
  • przewyższyć (np. jakąś kwotę) [przechodni]
   The costs of this journey may top this amount. (Koszty tej podróży mogą przewyższyć tę kwotę.)
   He wants to top my offer but I won't let him. (On chce przewyższyć moją ofertę, ale mu nie pozwolę.)
 2. exceed oficjalnie **
  • przekroczyć, przewyższyć [przechodni]
   The weight of the letter should not exceed 500 grams. (Waga listu nie powinna przekraczać 500 gramów.)
   I am totally convinced that Europe will exceed our expectations. (Jestem całkowicie przekonany, że Europa przekroczy nasze oczekiwania.)
 3. overtake ,
 4. outrun  
 5. cote

Powiązane zwroty — "przewyższanie"

przymiotnik
wysoki = high +12 znaczeń
wysokościowy = altitude +2 znaczenia
rzeczownik
przysłówek
wysoko = highly +3 znaczenia
czasownik

powered by  eTutor logo