14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. Windows Vista = Windows Vista Windows Vista
2. window frame = rama okienna, framuga window frame
3. window seat = miejsce przy oknie window seat
5. window sill = parapet (przy oknie) window sill
6. window ledge = parapet zewnętrzny window ledge
8. window glass = szkło okienne window glass
9. window box = skrzynka na kwiaty (w oknie) window box
10. Windows Mobile = Windows Mobile Windows Mobile
11. Windows PC = Windows PC Windows PC
12. window pane = szyba okienna window pane
13. window display = wystawa sklepowa window display
14. Windows user = Windows użytkownik Windows user
16. Windows Phone = Windows Telefon Windows Phone
  • Windows Phone's users could have a long wait ahead of them.
  • Windows Phone 7 looks great, works well, and is a treat to use.
  • Windows Phone 7 on the other hand is new and shiny.
  • Are Windows phones bad or is the competition just better?
  • Windows Phone is also no longer designed primarily for businesses.
  • You also talk about the lack of data storage options for the Windows 7 phone.
  • Windows Phone's hardware and software were designed to work very well together.
  • Mind you, even were they not, the Windows Phone could at least make the call in the first place.
  • But does he leave Windows Phone in a good place?
  • Maybe Windows Phone will become something like that over time.
17. window shade = roleta okienna window shade
18. Windows NT = Windows NT Windows NT
20. window opening = otwór okienny window opening
21. Windows software = Windows oprogramowanie Windows software
22. Windows operating system = Windows system operacyjny Windows operating system
23. Windows Media Player = Windows Media Player (odtwarzacz plików dźwiękowych i filmowych) Windows Media Player
24. Windows computer = Windows komputer Windows computer
25. Windows platform = Windows peron Windows platform
26. Windows program = Windows program Windows program
27. Windows machine = Windows maszyna Windows machine
28. window treatment = traktowanie okna window treatment
29. Windows CE = Windows CE Windows CE
30. X Window System = System X Window X Window System
32. Windows Explorer = Eksplorator Windows Windows Explorer
34. window sash = rama okna okna window sash
35. window washer = podkładka okna window washer
36. window curtain = okno zasłona window curtain
37. window blind = roleta okienna window blind
38. window manager = menadżer okien window manager
39. window table = stół okna window table
40. Windows Media = Windows Środki przekazu Windows Media
41. window shutter = okiennica window shutter
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.