"Windows Explorer" — Słownik kolokacji angielskich

Windows Explorer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Eksplorator Windows
  1. window rzeczownik + explorer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Windows Explorer shows the folders you have so it doesn't get redirected.

    Podobne kolokacje: