ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"make" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

make czasownik

make + rzeczownik
Kolokacji: 1739
make decisions • make sense • make money • make progress • make contact • make reference • make arrangements • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
11. make fun = marki zabawa make fun
15. make headlines = trafić na pierwsze strony gazet make headlines
23. make amends = poprawiać się, zmieniać na lepsze, naprawiać (stratę lub szkodę) make amends
25. make inroads = marki wtargnięcia make inroads
30. make strides = robić postępy make strides
31. make landfall = wylądować gdzieś, dotrzeć do wybrzeża make landfall
32. make repairs = marki naprawy make repairs
37. make overtures = marki uwertury make overtures
38. make corrections = wprowadzać poprawki, nanosić poprawki, korygować, poprawiać make corrections
40. make modifications = marki modyfikacje make modifications
41. make haste = spieszyć się make haste
44. make pronouncements = marki oświadczenia make pronouncements
46. make restitution = restytuować make restitution
55. make waves = robić fale (powodować kłopoty) make waves
56. make public = podać do publicznej wiadomości make public
60. make sandwiches = marki kanapki make sandwiches
70. make gains = osiągać lepsze rezultaty, poczynić postępy, piąć się w górę make gains
72. make tea = robić herbatę make tea
74. make revisions = marki korekty make revisions
76. make room = robić miejsce (ustępować miejsca, przesuwać się) make room
82. make bombs = marki bomby make bombs
83. make conversation = rozmawiać z osobą\, której dobrze się nie zna\, aby być uprzejmym make conversation
86. make drawings = marki rysunki make drawings
87. make allegations = marki zarzuty make allegations
89. make measurements = wykonywać pomiary make measurements
90. make dinner = robić obiad make dinner
91. make soup = marki zupa make soup
92. make assertions = marki twierdzenia make assertions
94. make history = tworzyć historię, zapisać się na kartach historii make history
  • We provide other people with whatever they need to make history.
  • Women working at the University have made history in more than one way.
  • In our area, people like me don't have a chance to move up or make history.
  • He made history as the first man to do so.
  • They were making history and having the times of their lives.
  • But one of them might, in its own small way, make history.
  • Our football team is in a position to make history.
  • Now Hall's is making history itself, in a particularly modern way.
  • It certainly looked a nice place to make economic history.
  • "The data I've brought back will make history of its own."
98. make light = lekceważyć make light
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 250
czasownik + make
Kolokacji: 306
avoid making • help make • start making • deny making • stop making • begin making • enjoy making • consider making • ...
make + przyimek
Kolokacji: 106
make up • make out • make off • make back • make following • ...
make + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 429
make sure • make available • make clear • barely make • make explicit • specially made • make possible • make certain • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.