ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"make investments" — Słownik kolokacji angielskich

make investments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki inwestycje
  1. make czasownik + investment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "I wanted to make an investment with our money and also create more space for us."

powered by  eTutor logo