"make suggestions" — Słownik kolokacji angielskich

make suggestions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki propozycje
  1. make czasownik + suggestion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    While training, men would stop the action and make small suggestions to one another.

powered by  eTutor logo