"make peace" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make peace" po angielsku

rzeczownik
  1. koncyliator, koncyliatorka, rozjemca, rozjemczyni

"make peace" — Słownik kolokacji angielskich

make peace kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki pokój
  1. make czasownik + peace rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One night, about a week later, she came close to making peace with herself.