"rozjemca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozjemca" po polsku

rozjemca

rzeczownik
 1. intermediary
  • mediator, rozjemca, pośrednik
   Europe must act as an intermediary during internal conflicts. (Instytucje europejskie muszą działać jako mediator w wewnętrznych konfliktach.)
   I had to be an intermediary and resolve the situation myself. (Musiałem być rozjemcą i samemu rozwiązać tę sprawę.)
   He always does his business through an intermediary. (On zawsze robi swoje interesy przez pośrednika.)
 2. peacekeeper  
  The peacekeepers were making sure that the demonstration does not turn into a riot. (Rozjemcy pilnowali tego, żeby manifestacja nie zamieniła się w rozruchy.)
 3. referee *
  • rozjemca, arbiter [policzalny]
   I'm supposed to be the referee in their conflict. (Mam być arbitrem w ich konflikcie.)
 4. peacemaker
 5. pacifier
  • rozjemca (np. w czasie sporów)
 6. troubleshooter
 7. conciliator
 8. make-peace

Powiązane zwroty — "rozjemca"

rzeczownik
Zobacz także: rozjemczy

powered by  eTutor logo