"make several money" — Słownik kolokacji angielskich

make several money kolokacja
Popularniejsza odmiana: make money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robić kilka pieniądze
  1. make czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Much better if they went home and started making money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo