BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"major" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

major rzeczownik

rzeczownik + major
Kolokacji: 33
John Major • Sergeant Major • Mr. Major • Ursa Major • Prime Major of Britain • ...
major + rzeczownik
Kolokacji: 25
Major General • Major League • Major League Baseball • Major League Soccer • Major League Baseball outfielder • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. Major League = Pierwsza liga Major League
2. Major League Baseball = MLB (najważniejsza amerykańska liga baseballu) Major League Baseball
3. Major League Baseball outfielder = Pierwsza liga Baseball obrońca w baseballu Major League Baseball outfielder
  • Bean is the second Major League Baseball player who has ever revealed his homosexuality.
  • This article is about the Major League Baseball player.
  • They commanded salaries equivalent to the top Major League Baseball players of the era.
  • In 2004, he was recognized as the oldest living former Major League Baseball player.
  • In the early 1970s, Major League Baseball players seldom wore facial hair.
  • This meant that no future Major League Baseball player could wear it.
  • Close is currently a leading sports agent representing Major League Baseball players.
  • Everyone knows Major League Baseball players are the best in the world.
  • He played all or part of three seasons in Major League Baseball player, from 1906 to 1910, primarily as a first baseman.
  • Major League Baseball players, for example, will be able to use their left eyes and the right sides of their bodies.
6. Major League Baseball catcher = Pierwsza liga Baseball chwytacz Major League Baseball catcher
8. Representative Major R. Owens = Przedstawiciel Główny R. Owens Representative Major R. Owens
(3) Soccer, Lacrosse
Kolokacji: 2
(4) debut, history
Kolokacji: 3
(6) Project, game
Kolokacji: 2
major + czasownik
Kolokacji: 4
Major says • Mr. Major makes • major includes • Major takes
czasownik + major
Kolokacji: 12
win several majors • offer several majors • call up to the majors • lead the majors • promote to Major • ...
przymiotnik + major
Kolokacji: 12
academic major • consecutive major • professional major • double major • popular major • ...
przyimek + major
Kolokacji: 7
with majors • of Major • in the majors • to the majors • for the majors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.