BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"major" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

major rzeczownik

rzeczownik + major
Kolokacji: 33
John Major • Sergeant Major • Mr. Major • Ursa Major • Prime Major of Britain • ...
major + rzeczownik
Kolokacji: 25
Major General • Major League • Major League Baseball • Major League Soccer • Major League Baseball outfielder • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. Major League = Pierwsza liga Major League
2. Major League Baseball = MLB (najważniejsza amerykańska liga baseballu) Major League Baseball
3. Major League Baseball outfielder = Pierwsza liga Baseball obrońca w baseballu Major League Baseball outfielder
6. Major League Baseball catcher = Pierwsza liga Baseball chwytacz Major League Baseball catcher
  • Joseph Michael Martin is a former Major League Baseball catcher.
  • John Andrew Rabb is a former Major League Baseball catcher.
  • Andy Seminick, 83, Major League Baseball catcher and last survivor of the 1950.
  • William Franklin Atwood is a former Major League Baseball catcher.
  • He is a former Major League Baseball catcher and a former manager.
  • Carl Edward Nichols is a former Major League Baseball catcher.
  • Derek Gavin Parks is a former Major League Baseball catcher.
  • Dave McKeough, a Major League Baseball catcher in the late 1800s.
  • David Frederick Schmidt is a former Major League Baseball catcher.
  • Grant Briggs (1865-1928) was a 19th-century Major League Baseball catcher and outfielder.
8. Representative Major R. Owens = Przedstawiciel Główny R. Owens Representative Major R. Owens
(3) Soccer, Lacrosse
Kolokacji: 2
(4) debut, history
Kolokacji: 3
(6) Project, game
Kolokacji: 2
major + czasownik
Kolokacji: 4
Major says • Mr. Major makes • major includes • Major takes
czasownik + major
Kolokacji: 12
win several majors • offer several majors • call up to the majors • lead the majors • promote to Major • ...
przymiotnik + major
Kolokacji: 12
academic major • consecutive major • professional major • double major • popular major • ...
przyimek + major
Kolokacji: 7
with majors • of Major • in the majors • to the majors • for the majors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.