BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"call up to the majors" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzywać w górę major
  1. call czasownik + major rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was called up to the majors for the first time on April 15, 2013.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo