BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"Representative Major R. Owens" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przedstawiciel Główny R. Owens
  1. major rzeczownik + Owens rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Representative Major R. Owens of Brooklyn, who said he would vote against the proposal, questioned the timing of the debate over Iraq.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo