BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"make to the majors" — Słownik kolokacji angielskich

make to the majors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robić aby major
  1. make czasownik + major rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That was not the case when Brooks made his way to the majors in 1980.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo