"lead the majors" — Słownik kolokacji angielskich

lead the majors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadzić major
  1. lead czasownik + major rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Their total of nine players at $1 million or more also led the majors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo