BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"offer majors" — Słownik kolokacji angielskich

offer majors kolokacja
Popularniejsza odmiana: offer several majors
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oferta major
  1. offer czasownik + major rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The university now offers more than 60 majors in all fields of study.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo